SANT SEBASTIÀ - FUETS PER TOTHOMEl Carles, millor mitjana de les dues partides. Reb el fuet del carless, Albert Rico, també conegut com president In_pectore

segona instantànea

Comentaris