Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: maig, 2011

JORNADA 28/05/2011

Jugador regular total punts a   21/5/2011 subtotal partides mitjana jornada 28/5 jug. total punts 28/05/2011 total 28/5 partides mitjana a 28/5/2011 SC         17.383 20 869    2.597 3       19.980 23 869 AA         31.757 37 858    2.359 3       34.116 40 853 AR         19.984 26 769         -    0       19.984 26 769 CP         33.040 44 751    2.487 3       35.527 47 756 LLP         10.086 14 720         -    0       10.086 14 720 FC         25.399 38 668         -    0       25.399 38 668 MA         25.153 40 629    2.064 3       27.217 43 633 JT         13.598 24 567         -    0       13.598 24 567 CR          5.832 11 530         -    0         5.832 11 530 QB          2.842 4 711       652 1         3.494 5 699 JMC             363 1 363         -    0           363 1 363 totals       185.437        259 716,0   10.159 13     195.596         272 719,1 Jornada marcada per la celebració del partit de la Final de Champions a Wembley. El Salvador no cedeix i es consol

JORNADA 21 DE MAIG

Jugador regular total punts a 14/5/2011 subtotal partides mitjana jornada 14/5 jug. total punts 21/05/2011 total 21/5 partides mitjana a 21/5/2011 SC 17.383 20 869 - 0 17.383 20 869 AA 29.291 34 862 2.466 3 31.757 37 858 AR 19.984 26 769 - 0 19.984 26 769 CP 33.040 44 751 - 0 33.040 44 751 LLP 8.361 12 697 1.725 2 10.086 14 720 FC 22.294 35 637 3.105 3 25.399 38 668 MA 23.344 37 631 1.809 3 25.153 40 629 JT 12.611 22 573 987 2 13.598 24 567 CR 5.832 11 530 - 0 5.832 11 530 QB 1.246 2 623 1.596 2 2.842 4 711 JMC 363 1 363 - 0 363 1 363 totals 173.749 244 712,1 11.688 15 185.437 259 716,0 Jornada 21/5 destacar les tres magnífiques partides del Felipe (1005+852+1248) i la reaparició dels nostres estimats Quico i Lluís. A la part alta, l'Àlex no aconsegueix apropar-se al Salvador i perd 3 punts.

JORNADA 14 DE MAIG

Jugador total punts a 7/5/2011 subtotal partides mitjana jornada 14/5 jug. total punts 14/05/2011 total 14/5 partides mitjana a 14/5/2011 SC 17.383 20 869 - 17.383 20 869 AA 26.714 31 862 2.577 3 29.291 34 862 AR 19.984 26 769 - 19.984 26 769 CP 33.040 44 751 - 33.040 44 751 LLP 8.361 12 697 - 8.361 12 697 FC 20.200 32 631 2.094 3 22.294 35 637 MA 21.706 34 638 1.638 3 23.344 37 631 QB 1.246 2 623 - 1.246 2 623 JT 12.611 22 573 - 12.611 22 573 CR 5.832 11 530 - 5.832 11 530 JMC 363 1 363 363 1 363 totals 167.440 235 712,5 6.309 9 173.749 244 712,1 Canvis en la 6a i 7a posició, per la resta tot igual...

JORNADA 7/5/2011

Jugador total punts a 30/4/2011 subtotal partides mitjana jornada 7/5 partides jugades total punts a 7/05/2011 total 7/5 partides mitjana a 7/5/2011 SC         15.629 18 868    1.754 2         17.383 20 869 AA         25.514 30 850    1.200 1         26.714 31 862 AR         19.984 26 769             19.984 26 769 CP         30.690 41 749    2.350 3         33.040 44 751 LLP          8.361 12 697              8.361 12 697 MA         20.181 31 651    1.525 3         21.706 34 638 FC         18.559 29 640    1.641 3         20.200 32 631 QB          1.246 2 623              1.246 2 623 JT         12.611 22 573             12.611 22 573 CR          5.832 11 530              5.832 11 530 JMC             363 1 363                 363 1 363 totals       158.970        223 712,9    8.470 12       167.440        235 712,5 Sense canvis en l'ordre de la classificació però adjustant-se els marcadors a la part alta i mitjana de la tabla.