jornada 3/12/2011

Jugador regulartotal   punts inicialssubtotal partidesmitjana26-1126-1126-11subtotal partidestotal punts total  partidesmitjana a 19/11/11
Octavian M.     6.804 61134         6.804 61134
Salvador C.   15.991 19842      828       772       969 3   18.560 22844
Àlex A.   20.427 24851      804       680  2   21.911 26843
Quico B.     3.162 4791         3.162 4791
Albert R.   10.205 13785       784       747 2   11.736 15782
Lluís P.   10.836 15722      693       524       891 3   12.944 18719
Carme P.   20.369 28727      741       164       723 3   21.997 31710
Montserrat A.   18.551 28663       18.551 28663
Felipe C.     9.749 16609      699       940       624 3   12.012 19632
Jordi T.     2.634 5527      588       536  2     3.758 7537
Jordi H.     3.309 9368       496       537 2     4.342 11395

Comentaris